REGIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST I KRIZNI MENADŽMENT

Smanjimo rizike i budimo spremni da reagujemo u kriznim situacijama

rabek

Odgovore na rizike po bezbednost tražimo kroz organizaciju i realizaciju:

Seminari

Radionice

Savetovanja

Tribine