Organizovanjem različitih konferencija, RABEK omogućava naučnicima i stručnjacima da iznesu rezultate svojih istraživanja, uočene probleme i predloge rešenja problema.

Na konferencijama se susreću naučnici, stručnjaci i lica kojima su potrebna njihova znanja, a rezultat tih susreta su druženja, nova znanja i partnerstva.

Saznajte novosti u svojoj oblasti, razmenite mišljenja i znanja sa drugim ekspertima, iznesite rezultate svojih istraživanja i rešenja.


TEMATSKE OBLASTI

 1. Krize
 2. Krizni menadžment
 3. Upravlјanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou
 4. Upravljanje vanrednim situacijama na državnom nivou
 5. Upravlјanje katastrofama
 6. Ljudski resursi u oblasti kriznog menadžmenta
 7. Stres u kriznim situacijama
 8. Pravni aspekti upravljanja kriznim situacijama
 9. Ekonomski aspekti upravljanja kriznim situacijama
 10. Državna uprava u kriznim situacijama
 11. Migracije
 12. Siromaštvo
 13. Proliferacija masovnog oružja
 14. Trgovina belim robljem
 15. Društvo rizika

 1. Bezbednost u kriznim situacijama

 2. Bezbednosna kultura

 3. Energetska bezbednost

 4. Nacionalna bezbednost

 5. Državna bezbednost

 6. Bezbednosni menadžment

 7. Ekonomski aspekti bezbednosti

 8. Sistemi bezbednosti

 9. Ljudska bezbednost

 10. Upravljanje ljudskim resursima u oblasti bezbednosti

 1. Sistem zaštite i spasavanja

 2. Civilno-vojna saradnja u kriznim situacijama

 3. Komunikacija u kriznim situacijama

 4. Kritična infrastruktura u kriznim situacijama

 5. Zaštita kulturnih dobara u kriznim situacijama

 6. Logistika u kriznim situacijama

 7. Specijalizovane jedinice civilne zaštite-iskustva u radu

 8. Civilna zaštita

 9. Policija u kriznim situacijama

 10. Terorizam i krizne situacije

 11. Zaštita i očuvanje prirodnih vrednosti

 12. Nadzor u sistemu zaštite i spasavanja

 13. Privredni subjekti u kriznim situacijama

 14. Prva i medicinska pomoć

 15. Štabovi za vanredne situacije

 16. Radiološko-biološko-hemijski udesi i zaštita

 17. Sistem osmatranja, ranog upozoravanja, obaveštavanja i uzbunjivanja

 1. Standardi u oblasti društvene bezbednosti

 2. Nastavak kontinuiteta poslovanja u kriznim situacijama

 3. Kvalitet u oblasti bezbednosti i kriznih situacija

 4. Osiguranje u oblasti bezbednosti i kriznih situacija

 5. Osiguranje lica i imovine od elementarnih i drugih nepogoda i katastrofa

 6. Osiguranje od povreda na radu

 7. Životno osiguranje

 1. IT tehnologije u oblasti bezbednosti i kriznih situacija

 2. Sistemi za podršku odlučivanju

 3. Simulacije

 4. enje na daljinu (e-learning)

 5. Situacioni centri

 6. Geografski informacioni sistem (GIS)

 7. Projektni menadžment u kriznim situacijama

 8. Sistem obrazovanja i vaspitanja u funkciji zaštite i spasavanja

 9. Upravljanje znanjem, obrazovanje i osposobljavanje u oblasti bezbednosti i kriznih situacija

 10. Društvene mreže u kriznim situacijama

 1. Uloga Vojske u kriznim situacijama

 2. Vojne operacije zaštite i spasavanja

 3. Vojna logistika u kriznim situacijama

 4. Sistem obuke za delovanje u kriznim situacijama

 5. Vojna pomoć

 6. Humanitarne intervencije

 7. Vojni menadžment

 8. Kapaciteti sistema odbrane u kriznim situacijama

 9. Civilna odbrana

 10. Primena vojne tehnike u zaštiti i spasavanju

 11. Upotreba helikoptera u evakuaciji

 12. Upotreba plovnih sredstava u evakuaciji

 13. Nauke odbrane

 14. Naoružanje i vojna oprema

 1. Upravljanje rizikom u oblasti bezbednosti i kriznih situacija

 2. Rizik i bezbednost

 3. Teorija rizika

 4. Ekonomska dimenzija rizika

 5. Metode procene rizika

 6. Odlučivanje u kriznim situacijama

 7. Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća

 8. Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

 9. Procena rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

 10. Procena ugroženosti od požara

 1. Normativno pravna regulativa

 2. Obuka i osposobljavanje

 3. Sistemi zaštite od požara

 4. Iskustva

 5. Sredstva, oprema i uređaji

 6. Zaštita od požara na nivou jedinice lokalne samouprave

 7. Kategorizacija objekta prema ugroženosti od požara

 8. Istraživanja u oblasti zaštite od požara

 9. Eksplozije i zaštita od eksplozija

 10. Organizacija poslova zaštite od požara

 1. Sistem bezbednosti i zdravlja na radu u kriznim situacijama
 2. Normativno pravna regulativa
 3. Međunarodna saradnja
 4. Iskustva
 5. Sredstva i oprema za ličnu i kolektivnu zaštitu
 6. Zaštita na radu
 7. Medicina rada
 8. Organizacija poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 9. Istraživanja u oblasti BZR

 1. Zaštita lica, imovine i poslovanja u kriznim situacijama

 2. Fizičko obezbeđnje

 3. Tehničko obezbeđenje

 4. Detektivska delatnost

 5. Obuka i osposobljavanje službenika obezbeđenja

 6. Privatna vojna bezbednost

 7. Organizacija poslova zaštite lica, imovine i poslovanja

 8. Sistem obezbeđenja kritične infrastructure

 9. Transport vrednosti

 10. Menadžment iz operativnog centra

 11. Projektovanje sistema obezbeđenja

 1. Zagadjivači životne sredine i uticaj na bezbednost stanovništva

 2. Zaštita životne sredine u kriznim situacijama

 3. Upravljanje komunalnim otpadom

 4. Upravljanje medicinskim otpadom

 5. Upravljanje nuklearnim otpadom

 6. Procena uticaja na životnu sredinu

 7. Bioterorizam

 8. Tehničko tehnološki udesi

 9. Nuklearni i radijacioni akcidenti

 10. Održivi razvoj

 11. Zagađivanje

 12. Transport opasnih materija

 13. Upravljanje prirodnim vrednostima