SEMINARI

RABEK svojim delovanjem obuhvata širok dijapazon problema savremene bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Organizovanjem različitih seminara upoznajemo zainteresovane strane sa novostima u oblasti izmena i dopuna zakona koji regulišu oblast bezbednosti, savremenim rešenjima u standardima, pogledima na mogućnosti rešavanja bezbednosnih problema, itd.

Saznajte promene u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta i savremene pristupe rešavanju problema od najeminentnijih eksperata.

RADIONICE

Vrhunac svakog procesa sticanja znanja jeste, spoj teroije i prakse.

Organizovanjem različitih radionica u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta uz angažovanje eksperata iz različitih oblasti bezbednosti, spajamo teoriju i praksu. Najveća vrednost radionica jeste interaktivni rad predavača i polaznika, u cilju rešavanja svih problema vezanih za tematiku koja je predmet radionice.

Princip rada su male grupe do deset polaznika, tako da se svakom problemu i polazniku posvećuje maksimalna pažnja.

XV TRIBINA VATROGASNOG SAVEZA VOJVODINE i II redovna konferencija Vatrogasnog saveza Vojvodine i I Vatrogasni seminar “Osposobljavanje ljudskih resursa u vatrogasnoj organizaciji Vojvodine za vanredne situacije”

Od | Konferencija, Seminar, Tribina | Nema komentara
Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment-RABEK,  na XV TRIBINI VATROGASNOG SAVEZA VOJVODINE  i II redovnoj konferenciji Vatrogasnog saveza Vojvodine i I Vatrogasnog seminara “Osposobljavanje ljudskih resursa u vatrogasnoj organizaciji...
Pročitaj više