Pregled Prijavljenih Radova
Ime Prezime Organizacija Naslov rada
Ime Prezime Organizacija Naslov rada
1 Nenad Komazec Univerzitet odbrane/ Vojna akademija Civilna odbrana i zaštita u sistemu kriznog menadžmenta
2 Aca Ranđelović Vojna akademija Upravljanje rizikom vatrene podrčke borbenog sistema u napadnoj operaciji
3 Darko Božanić Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija Neuro-fuzzy model za procenu opasnosti od klizišta
4 Veljko Blagojević Institut za strategijska istraživanja Nadleznost odbrambene diplomatije u kriznim situacijama
5 Miloš, Miroslava Aleksić, Gligorić 1.Narodna skupstina Republike Srbije, (doktorand na Fakultetu političkih nauka, Beograd), 2. doktorand na Fakultetu bezbednosti, Beograd Evropske integracije i zajednička bezbednost-savremeni izazovi
6 Milica Mladenović S4 GLOSEC Globalna bezbednost Prevencija terorističkih napada kroz izradu plana zaštite od udesa
7 Ana Radenković Fakultet bezbednosti Uloga društvenih mreža tokom "majskih" poplava 2014. godine
8 Slađana Erić Samostalni autor Planiranje resursa odbrane
9 Nikola Terzić Samostalni autor Uticaj organizovanog kriminala na bezbednu budućnost
10 Željko Zorić Fakultet za bezbjednost i zaštitu Krizni menadžment u Bosni i Hercegovini
11 Milovan, Milos Subotić, Milenkovic Ministarstvo odbrane-Institut za strategijska istraživanja Razumevanje ekstremizma kao bitan činilac bezbednosne kulture
12 Slobodan Simic Evropski Defendologija centar Geopolitička predviđanja-interesi i dostizanje nivoa naučne spoznaje u teoriji i praksi bezbjednosti
13 Katarina Štrbac Ministarstvo odbrane, Direkcija za EIUP Prevencija vanrednih situacija-privilegija razvijenih zemalja?
14 Goran Maksimović Bezbjednosni istraživački centar Mogućnosti upotrebe bespilotnih vazduhoplovnih sistema tokom vanrednih situacija u Republici Srpskoj
15 Aca Randjelović Vojna akademija Analiza efikasnosti minobacačkih jedinica metodom analiti;ko hijerarhijskog procesa
16 Milan Končar Univerzitet odrane,Vojna akademija Problem bezbednosti prilikom izvršenja gađanja BVP M-80A noću
17 Ljubinko Karapetrović Univerzitet odrane,Vojna akademija Analaiza dokumenata odbrane republike Srbije i operativnih sposobnosti Vojske Srbije
18 Branko Teodorović Univerzitet odrane,Vojna akademija Upravljanje rizikom u planiranju nastave na Vojnoj akademiji
19 Branislav Milosavljević Ministarstvo odbrane-Institut za strategijska istraživanja Ekonomska dimenzija nacionalne bezbednosti Republike Srbije
20 Martin Van de Lindt TNO - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Towards a resilient local community
21 Edin Čolaković 1.Univerzitet modernih znanosti CKM- Mostar, BiH 2.Porezna uprava Federacije B i H, Mostar Značaj sigurnusnog menadžmenta na suzbijanju kriminaliteta rada na crno u BiH
22 Ivan Dimitrijević Univerzitet u Beogradu, Fakultet Bezbednosti Overview and Classification of Open-Source Databases on Security Issues
23 Nenad Kovačević Vojna akademija/ Univerzitet odbrane Primena zaštitnih uređaja pri korišćenju amfibijskog transportera PTS-M
24 Dragan Pamučar Univerzitet odbrane, Vojna akademija Upravljanje procesom transporta opasnog tereta primenom adaptivne neuronske mreže i Dijkstra algoritma
25 Aleksandar Petrović Vojna akademija Migrantska kriza kao izazov, rizik i pretnja bezbednosti Republike Srbije
26 Slavica Pavlović Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment Zaštita elektroenergetskog sistema u uslovima ugrožavanja od poplava
27 Marija Starčević S4 GLOSEC Globalna bezbednost Humanitarne intervencije teorija i praksa
28 Nenad Kovačević Vojna akademija/Univerzitet odbrane Terrorism as a threat to national security of the Republic of Serbia
29 Dušan Gavanski Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu Bezbedan rad na mašinama alatkama
30 Aleksandar Krštenić Samostalni autor The Application of Cyber Intelligence Analysis in Countering Contemporary Challenges, Risks and Threats
31 Jovan Šipovac Tagocar Savremeni bezbednosni izazovi i nova bezbednosna paradigma
32 Leon Vedenik Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, Policijska uprava Murska Sobot Occupational safety snd health asa constituent part of national security policy of the republic of Slovenia responding to illegal migrations
33 Marjan Gjurovski Upravljanje promjenama u sistemu bezbednosti
34 Željko Ivaniš Fakultet bezbednosti Interoperabilna uloga nacionalne odbrane u zaštiti regionalne kritične infrastrukture
35 Aleksandar Milic Vojna akademija/Univerzitet odbrane Izbor načina izrade minskog polja uslovljen postojećim rizicima
36 Jovan Vučinić Veleučilište u Karlovcu Aktivnosti civilne zaštite na razini Evropske unije
37 Jovan Vučinić Veleučilište u Karlovcu Suradnja Hrvatske i Srbije u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa
38 Miroslava Ćurčin NIS a.d. Upravljanje vanrednim situacijama u NIS a.d. Novi Sad
39 Dalibor Kekić Kriminalističko-policijska akademija Problemi u rukovođenju u vanrednim situacijama u Republici Srbiji
40 Mirjana Laban Fakultet tehnikih nauka, Novi Sad Znanje za otporno drustvo
41 Bojan Rupnik Fakultet za logistiko LiDAR data in emergency management
42 Velizar Ristic Ivana Djuric Zavod za biocide Preteca opasnost po zdravlje stanovnistva od vektorski prenosivih bolesti
43 Branislav Pesic Sanja Pantelic Zavod za biocide Primena informacionih tehnologija u proceni rizika od virusa zapadnog nila
44 Dragana Despot Katarina Serovic Zavod za biocide Epidemija kao vanredna situacija i prevencija epidemija u vanrednim situacijama-upravljanje rizikom od biolo[kih stetnosti