REGIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST I KRIZNI MENADŽMENT

Smanjimo rizike i budimo spremni da reagujemo u kriznim situacijama

Kursevi

Kombinacijom e-learning (učenja na daljinu) i konvencionalnog učenja obezbedite nova znanja i usavršite postojeća

Pročitaj više

Konferencije

Saznajte novosti u svojoj oblasti, razmenite mišljenja i znanja sa drugim ekspertima, iznesite rezultate svojih istraživanja i rešenja.

Pročitaj više

Seminari

Saznajte promene u oblasti bezbednosti i savremene pristupe rešavanju problema od najeminentnijih eksperata

Pročitaj više