Trodnevna obuka za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

U periodu od 12-14.10.2016. organizovana je trodnevna obuka za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Uz interaktivan rad i uz visok stepen komunikacije predavača, sa velikim iskustvom u predmetnoj oblasti, sa polaznicima, ostvaren je cilj obuke. Težiše obuke bilo je na praktičnim radnjama u vezi sa izradom Procene  rizika na radnom mestu i radnoj okolini i pripremi za polaganje stručnog ispita u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja.

Unesite komentar