Promocija nacionalnog standarda SRPS A.L2.003:2017 Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika

U okviru manifestacije BEZBEDNOST ZA BUDUĆNOST 2017 u Obrenovcu, održana je prva promocija nacionalnog standarda SRPS A.L2.003:2017 Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika.

Manifestacija je posvećena multidisciplinarnom sagledavanju bezbednosne problematike, stoga se u programu rada našla i promocija stnadrda. U pozdravnom govoru na otvaranju manifestacije, promociju standarda je najavila VD direktora Instituta za standardizaciju, gospođa Tatjana Bojanić.

Ovaj standard je prvi put objavljen od strane Instituta za standardizaciju Srbije 2008. godine. Po objavljivanju veoma brzo je pronašao primenu u praksi, najviše kod subjekata koji koriste ili pružaju usluge privatnog obezbeđenja. Standard je izradila komisija A292, kojom predsedava, nacionalni ekspert za standardizaciju u oblasti bezbednosti i otpornosti društva, profesor Dr Zoran Keković, sa fakulteta bezbednosti u Beogradu.

Novim standardom je značajno unapređena metodologija procenjivanja rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Standard prepoznaje čak 12 grupa različitih rizika u organizaciji i definiše precizne kriterijume za njihovu identifikaciju, analizu i ocenu. Novitet u ovom standardu jeste, izlazni rezultat, u obliku Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Dragiša Jovanović, član komisije A292, je govorio o primeni standarda u praksi i implementaciji u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.

Dr Nenad Komazec je pojasnio metodologiju standarda sa akcentom na novim grupama opasnosti.

Promociju je pratilo oko 80 lica iz različitih struka i organizacija. Zanimljiv pristup primeni standarda u praksi, sa aspekta Ministarstva unutrašnjih poslova, dao je pripadnik tog ministarstva. Veliki broj pitanja i sugestija je pokazao značaj ove oblasti u privredi i javnim preduzećima.

.