Predavanje na poziv opštine Gornji Milanovac

Na poziv opštine Gornji Milanovac u velikoj sali opštinske uprave održano je predavanje na temu „Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i sprovođenje preventivnih mera na smanjenju rizika od potencijalnih opasnosti“ . Predavanje su održali stručnjaci S4 GLOSEC i RABEK. Predavanju je prisustvovalo oko 60 ljudi koji se bave bezbednošću u opštinskoj upravi, javnim preduzećima i privredi. Organizator predavanja je Organizacija rezervnih vojnih starešina opštine Gornji Milanovac (predsednik udruženja i načelnik štaba za vanredne situacije gospodin Miodrag Dimitrijević) u saradnji sa lokalnom samoupravom.
Na ovaj način se nastavlja saradnja između S4 GLOSEC i RABEK sa subjektima društvene bezbednosti na teritoriji Republike Srbije, a naročito u oblasti vanrednih situacija.