Predavanje „Bezbednost u školi“, za oko 80 nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Beograda

U okviru manifestacije BEZBEDNOST ZA BUDUĆNOST 2017, eksperti Regionalne asocijacije za bezbednost i krizni menadžment i S4 GloSec Globalna bezbednost doo, su održali predavanje „Bezbednost u školi“, za oko 80 nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Beograda.

Pristuni su mogi da čuju, od dokazanih eksperata, koncept bezbednosti u školi, njegove segmente kao i detalje u vezi sa pojedinim vidovima bezbednosti.

S obziorm na akuelnost pojedinih bezbednosnih tema, predavači se se opredelili, za sledeće teme:

  1. Etički aspekt bezbednosti u školi
  2. Oružje i eeeksplodirana ubojna sredstva
  3. Zaštita od požara
  4. Bezbednost i zdrvalje na radu i
  5. Elementarne nepogode id ruge nesreće.

U trajanju od 90 minuta, nastavnici i profesori su mogli da čuju način organizacije bezbednosti u školi, mesto i ulogu nastavnog i nenastavnog osoblja, ali i učenika i posetilaca.

Predavači su do detalja objašnjavali osnovne principe identifikacije problema, postupanja nastavnika u cilju prevencije i reagovanja u slučaju opasnosti.

Postavljajući veliki broj pitanja nastavnici i profesori su pokazali zaninteresovanost za bezbendosnu problematiku u školam iz koji su došli. Takođe su dali nekoliko veoma korisnih sugestija i pozvali predavače da se predavanj održe u njihovim školama u cilju edukacije svih pripadnika škole.

U narednom periodu. RABEK i GLOSEC doo će raditi na promociji bezbednosti u školama, kao i održavanju predavanja u školskim sredinama.