Petodnevna obuka lica, praktičnim radnjama u vezi sa izradom Procene ugroženosti i Plana zaštite i spasavanja jedinice loklane samouprave.

Petodnevna obuka lica, praktičnim radnjama u vezi sa izradom Procene ugroženosti i Plana zaštite i spasavanja jedinice loklane samouprave.

U prostorijama Centra za obuku, u oblasti zaštite i spasavanja S4 Akademije, realizovana je petodnevna obuka lica od 12. do 16. 09. 2016. godine, u cilju pripreme, za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za procenu rizika pred komisijom MUP-a. Kroz interaktivan rad i uz visok stepen komunikacije predavača sa polaznicima, ostvaren je cilj obuke. Težiše obuke jeste na praktičnim radnjama u vezi sa izradom Procene ugroženosti i Plana zaštite i spasavanja jedinice loklane samouprave.

Po završetku obuke, polaznici dobijaju sertifikat o završenoj pripremi.

Unesite komentar